Inloggen

biografie: Lao Tzu

Lao-Tzu werd in 571 v JC geboren in China.

Hij las veel toen hij aan het werk ging als bewaarder van de koninklijke archieven. De studie van geschiedenis gaf hem een dieper inzicht in de menselijke aard. Zo werd Lao-Tzu wijzer naarmate de dagen verstreken.

Hij wordt gehouden voor de stichter van het taoïsme. Hij schreef een boek dat uit twee delen bestond met ongeveer 5000 lettertekens : het befaamde 'Tao Te Ching'. Nadat het boek gereed was, vertrok hij.

Niemand heeft ooit geweten waar hij is gebleven.