Inloggen

biografie: M. Vasalis

Zij groeide op aan de rand van Scheveningen. Ze bezocht het Nederlandsch Lyceum in Den Haag. Daarna ging ze in Leiden geneeskunde studeren. Ze studeerde ook antropologie. Vasalis was in haar studietijd bevriend met prinses Juliana. Na haar studie verbleef ze een klein jaar in Zuid-Afrika. Vasalis had een betrekkelijk klein oeuvre, zo'n 100 gepubliceerde gedichten. Vasalis werkte vanaf 1939 als psychiater in Amsterdam. Toen haar man benoemd werd tot hoogleraar in de psychiatrie in Groningen verhuisden ze naar Roden. Vasalis ging als kinderpsychiater in Assen werken. Haar werk wordt gekenschetst als: sober romantisch-realistisch. Uit haar eenvoudig lijkende gedichten (wat betreft vormgeving en woordgebruik) spreekt een licht weemoedige kijk op het leven. M. Vasalis overleed in 1998. Haar man overleed kort daarna. In Roden zal een monument worden geplaatst om de herinnering aan Vasalis levend te houden. Vasalis ligt begraven op de begraafplaats Zorgvliet in Amstelveen.