Inloggen

biografie: Maria van Daalen

Maria van Daalen (Voorburg, 1950) studeeerde Nederlandse taal- en letterkunde met als specialisatie middeleeuwse liedkunst. Deze studie werd in 1983 afgerond met een korte onderbreking tijdens welke ze werkte als docent Nederlands (Chr. Atheneum Arnhem) in 1976 en 1977 en als student-assistent (KUN)  in 1978 en 1979. In 1981 verhuisde Maria van Daalen van Apeldoorn naar Groningen, waar ze van 1982 tot en met 1987 werkzaam was en als  freelance dagbladjournalist voor o.a. het Dagblad Trouw. In 1992 was ze verbonden aan de Noordelijke Hogeschool als docent 16e/17e-eeuws. Na 1987 richtte ze zich meer op de literatuur als schrijver, docent creative writing en als organisator. Bij 'De Revisor' was ze corrector en redacteur van 1992 tot 1994. Van 1995 tot eind 1996 verbleef ze als writer/scolar in residence en festival organisator in Iowa, Amerika.