Inloggen

biografie: Marnix van Sint Aldegonde

1540 - 1598

Filips van Marnix  (Heer van Sint-Aldegonde) [Brussel 1540 - Leiden 1598]
 

In 1562 koos hij openlijk de zijde van de calvinisten. In 1567 was hij gedwongen naar Duitsland uit te wijken en schreef daar 'De Byencorf der H. Roomsche Kercke', een satirisch geschrift met een levendige beschrijving van de misbruiken in de tot dan toe officiële kerk.

In 1570 trad hij in dienst van Willem van Oranje en werd zijn rechterhand. Namens hem ging hij regelmatig op diplomatieke missies. In oktober 1571 speelde hij een belangrijke rol tijdens de eerste gereformeerde Synode in Emden. Hij hoopte dat er een strakke organisatie zou ontstaan die de door de oorlog verspreide gereformeerden kon verbinden.

In 1583 werd hij door Willem van Oranje benoemd tot burgemeester van Antwerpen. Twee jaar later moest hij de stad na een langdurig beleg overdragen aan Parma.

Naast zijn politieke werk was hij ook zeer belangrijk als schrijver van religieuze verhandelingen en een psalmberijming. In 1580 verscheen zijn 'Het Boeck der Psalmen Davids'. Deze teksten bewerkte hij later nog enkele keren. Als polemist speelde hij een grote rol tijdens de opstand tegen de Spanjaarden.

Hoewel hij wordt beschouwd als dichter van het 'Wilhelmus' - sinds 1932 het Nederlandse volkslied - staat dat niet voor de volle 100 % vast.