Inloggen

biografie: Nico Slothouwer

[Deventer 1956 - Amsterdam 1987]

Het werk van Nico Slothouwer  bevat behalve gedichten ook proza, kritiek en brieven.

Nico Slothouwer maakte een paar weken voor zijn eenendertigste een einde aan zijn leven; niemand begreep waarom, al leidde hij een chaotisch leven van meerdere vriendinnnen, alcoholgebruik en schulden. 

 

De gedichten van Slothouwer worden kaal, eenvoudig en van een gelaten rebellie genoemd. Hij schreef ironische poëzie zonder sentimenten.

Een tijdschrift waarin hij veel publiceerde was De tweede ronde, waarvan hij redactiesecretaris werd. In dat tijdschrift vielen Slothouwers ondoorgrondelijke gedichten eigenlijk uit de toon. Zijn latere gedichten waren openhartiger.

Werk:

Het leven en het korreltje zout (1972)
De man en zijn tas (1985)
Liefdesstratenplan (1994)