Inloggen

biografie: Nicolas de Chamfort

[1740 -1794]

Sébastien Nicolas de Chamfort was een aristocratische bastaardzoon wiens haat-liefde verhouding tot de adel hem inspireerde tot schitterende aforismen. Niet zonder reden beschreef Nietzsche hem ooit als `dieser witzigste aller Moralisten'.
Chamfort ging op een hem kenmerkende manier om met geld, gunsten en weldaden.  Hij koesterde zijn vrouwenhaat en bezong de vriendschap.  Hij is beroemd geworden door puntige, vaak humoristische aforismen en anekdotes.

Chamfort lijfspreuk was: 'Het meest verknoeid hebben we de dag waarop we niet gelachen hebben'.