Inloggen

biografie: Osho

Osho [Kuchwada 1931 - 1990]
 
Osho is een verlicht Meester wiens lessen niet alleen in zijn woorden worden uitgedrukt maar ook in zijn leven  - een leven geleefd in betrokkenheid en in meditatie. Enkele Amerikaanse schrijvers hebben hem een  empathische en integere man genoemd: geïnspireerd en belezen.

Osho hield er aan vast een gewoon mens te zijn, en hij benadrukt dat wat er met hem is gebeurd met ieder van ons kan gebeuren...  "and the way is in."

Osho groeide op in een atmosfeer van liefde, vrijheid en respect; hij was een intuïtief en avontuurlijk kind dat graag tot de kern van een situatie door wilde dringen. Hij stond er op om het leven zelf te ervaren, eerder dan de kennis en het geloof van anderen over te nemen en hij verkende het leven intens en zonder angst. "Mijn kindertijd was zeker van goudwaarde - niet in symbolische zin, maar absoluut van goudwaarde; niet in poëtische zin maar letterlijk... Die jaren waren onvergetelijk."

Verhalen in 'Glimpses of a Golden Childhood' geven een  inzicht in Osho's vroegste jaren, en in zijn gevoel van vurige rebellie en speelsheid die hij in elke onderneming van zijn leven stopte.

Toen hij 21 werd, werd Osho 'verlicht'. "Gedurende vele levens had ik aan mezelf gewerkt, worstelend, deed al wat ik kon doen  - en er gebeurde niets. De inspanning was zelf de barrière... Het is niet dat men er komt zonder te zoeken. Zoeken is nodig, maar dan komt er een moment dat het zoeken moet ophouden... En de dag dat het zoeken stopte... begon het zich te voltrekken. Een nieuwe energie kwam op... Zij kwam van nergens en overal. Zij was in de bomen, in de rotsen en in de hemel, in de zon en in de lucht - en ik had altijd gedacht dat zij ver weg was. En zij was zo dichtbij..." Een verslag van zijn verlichting kan je vinden in 'The Discipline of Transcendence'.

Na zijn verlichting in 1953 studeerde Osho honoris causa af aan de Universiteit van Saugar in de filosofie. Als student won hij het kampioenschap debatteren van zijn land. Hij was gedurende 9 jaar professor Filosofie aan de universiteit van Jabalpur.

Ondertussen reisde hij door India om lezingen te geven, daagde religieuze leiders uit tot een publiek debat en ontmoette mensen van alle rangen en standen. Hij las over alles wat hij kon vinden om zijn begrip van geloofsystemen en van de psychologie van de hedendaagse mens te verbreden.

Osho was nu begonnen om zijn unieke dynamische meditatie-technieken te ontwikkelen. De moderne mens, zei hij, was zo belast met de verouderde tradities van het verleden en met de angsten van het dagelijkse leven in de moderne maatschappij, dat hij door een reinigend proces moet gaan vooraleer hij kon hopen de gedachtenloze, ontspannen staat van meditatie te bereiken. Hij begon met het organiseren van meditatiekampen in heel India, gaf lezingen aan de deelnemers en leidde de meditaties die hij had ontwikkeld.

Gedurende meer dan 35 jaar werkte Osho met de mensen die naar hem toekwamen, deelde met hen zijn visie op de 'Nieuwe Mens' en inspireerde hen om te experimenteren met een leven gebaseerd op meditatie. Hij sloeg een brug tussen de oude wijsheden van eenvoudiger tijden en de hedendaagse werkelijkheid van de mens, en creeërde talloze meditatie-technieken, die aan zoekers een uitweg bieden om het uiteindelijke te ervaren. Hij zag in dat de complexiteit van het leven aangepakt moest worden, en werkte nauw samen met prominente Westerse therapeuten om nieuwe therapieën gebaseerd op meditatie te ontwikkelen.

Na zijn voorbereidende werk in India, werd Osho naar Amerika uitgenodigd waar een gedurfd woon-enlsamenlevingsexperiment zou worden opgestart.

Op zijn verzoek kochten zijn volgelingen voor 6 miljoen USD een ranch in Wasco County (Oregon). Deze droeg voordien de naam "The Big Muddy" maar werd later omgedoopt tot Rajneeshpuram. Hier verbleven zij een aantal jaren.

In het begin ontstonden er geschillen over bestemmingsplannen en bouwvoorschriften met de inwoners van Wasco County. De Rajneeshees vestigden zich in grote getale in Antelope, Oregon. Daardoor verkregen ze een meerderheid in de gemeenteraad.

Uitlatingen van zijn woordvoerster, Ma Anand Sheela, leidden tot grote spanningen. Een aantal zaken was controversieel. Rajneesh legde een belofte af dat hij niet meer zou spreken. De volgelingen van Rajneesh gaven hem 93 Rolls-Royces cadeau.  Later zou zijn vertrouwelinge Sheela wegens ernstig dysfunctioneren uit haar functie worden ontheven en vertrok zij naar Duitsland.

In 1985 werd Rajneesh in North Carolina gearresteerd op grond van de beschuldiging dat hij de Verenigde Staten zou willen ontvluchten. Een federale jury had op 23 oktober 1985 in Portland (Oregon) in het geheim Rajneesh, Sheela, en zes andere volgelingen in staat van beschuldiging gesteld wegens vermeende overtredingen van de wet op de immigratie. Twee dagen later kwam een grand jury in Wasco County met aanklachten tegen Sheela en twee anderen wegens poging tot moord op Swami Devaraj, Bhagwan's lijfarts. Op advies van zijn advocaten verzette Rajneesh zich niet tegen de aanklacht. Hij kreeg een voorwaardelijke straf op voorwaarde dat hij het land zou verlaten.

Rajsneesh meende dat hij in de gevangenis was vergiftigd. Hij overleed op 19 januari 1990, vier jaar na zijn arrestatie. Hij was 59 jaar oud.

Zijn as wordt bewaard in een meditatiehal in zijn laatste woonplaats, zijn Ashram in Poona, India.