Inloggen

biografie: Pem Sluijter

Pem Sluijter (1939), is een geëngageerde dichteres die door middel van haar gedichten aanklachten en wantoestanden formuleert waarbij ze alternatieven voor geweld en verdriet geeft. Scheppen en herscheppen en de onvermijdelijkheid van conflicten zijn belangrijke motieven in de gedichten van Pem Sluijter.

Meer nog dan in haar debuutbundel "Roos is een bloem" komt maatschappelijk engagement naar voren in haar tweede bundel “Het licht van Attika”.
De bundel is in 5 delen ingedeeld waarbij ze in het eerste en laatste deel vooral alternatieven voor geweld en verdriet geeft. In het tweede deel (over de relatie tussen ouder en kind) is het engagement gereserveerd voor het persoonlijke leven. Terwijl in het vierde deel het landschap aanschouwelijk gemaakt terwijl grote conflicten lijken voorbij te gaan. Uit het hele werk spreekt eenschuchter beleden hartstocht voor de wereld.