Inloggen

biografie: Peter M. Heringa

[1945-1987]

Peter M. Heringa schreef ook onder de pseudoniemen Peter Leberecht en H.G. Liebentrau. Zijn verzamelde 268 gedichten verschenen in 2001. Dit werk heeft geen grote lezerskring bereikt. In het Vooraf kunnen we lezen dat hij geen grote bekendheid nastreefde: de titel van zijn verzameld werk is veelzeggend: Voces Intimae ('Intieme woorden'). Ondanks zijn relatieve onbekendheid kunnen een aantal van zijn gedichten 'klassiekers' genoemd worden, zoals 'Quasi una romanza' - tevens de titel van een kleine verzamelbundel, - 'Ron, Sommige woorden liggen toegedekt' en 'Het onuitwisbare'.

Aan de hand van citaten wijst Komrij er in zijn inleiding in de bundel op dat Heringa geen gemakkelijk leven gehad moet hebben en hij typeert hem als iemand 'voor wie poëzie grondslag en vangnet vormt' en spreekt over een 'complex gevoel dat vogelvlucht en gevangenschap in zich verenigt'. De grote kracht van de bundel ligt in Komrij's zorgvuldige keuze van de gedichten. Komrij neemt ons mee langs een levenslijn van Heringa's gedichten, een lijn waarin de verschillende aspecten van zijn leven voelbaar worden gemaakt. Daar zorgen niet alleen de gedichten zelf voor, maar de door hem opgezette reeks verbindt de gedichten op zo'n manier, dat ze een betekenismeerwaarde krijgen. Het leven van Heringa wordt zichtbaar, voelbaar, herkenbaar. 
De gedichten worden allengs beter. Ironie komt om de hoek kijken, de vaststellingen worden laconieker. Het lijkt of dat de dichter de lezer weloverwogen toe gaat spreken. In elk gedicht komen nu woorden als 'sterven', 'end', 'doodsbericht' en 'laatste' voor. Het laatste gedicht Dernier morceau 'zonder een rijm' begint met de fraaie openingszin: 'Een sluitstuk in de ware zin des woords brengt in verlegenheid ...'