Inloggen

biografie: Rein Bloem

Nederlands dichter, vertaler en criticus (Amsterdam, 1932). Studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Werkzaam als docent aan de leraren- en MO-opleiding. Publiceerde enkele bundels poëzie waarin wordt geëxperimenteerd met de taal. Bloems debuut Overschrijven (1966) vertoont al in de titel zijn preoccupatie met intertekstualiteit, het verwerken van bestaande teksten om daar een eigen interpretatie aan te verlenen.

Hij stelt zich op aan de kant van de dichter Ezra Pound, die met verstand en inlevingsvermogen culturele gegevens reconstrueert om er een nieuwe bezieling aan te geven. Bloems erfgoed ligt vooral in de 12de eeuw, toen de Europese beschaving een beslissende en zelfs revolutionaire wending nam. In zijn op het eerste gezicht moeilijk toegankelijke gedichten worden 12de-eeuwse feiten verbonden met hedendaagse ontwikkelingen en perspectieven. Belangrijker dan dit referentiële aspect is dat van de taal: Bloem is met dichters als Kouwenaar, Ten Berge, Faverey, Mallarmé, Reverdy Du Bouchet e.a. van mening dat persoonlijke en actuele aanleidingen moeten worden weggewerkt in een spel van taal en ritme.

Hij maakte o.a. vertalingen van Pound, Joyce, Baudelaire en Mallarmé.

Een selectie uit zijn bundels, aangevuld met later werk, bracht hij bijeen in Part en deel (1977). Hij was medewerker van de literaire bladen Merlijn en Raster en verzorgt poëziekritiek in dag- en weekbladen (o.m. in Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer). In 1977 werd hij bekroond met de Pierre Bayleprijs voor de kritiek.