Inloggen

biografie: Richard Minne

[Gent 1891- Sint-Martens-Latem 1965]

Hij volgde de lessen op  het atheneum te Gent. Hij kreeg er o.m. les van René De Clercq. 
Hij wasmedestichter van het tijdschrift "'t Fonteintje" (1921-1924).
Hij was ongeveer een jaar ambtenaar bij het Ministerie van Justitie, maar moest wegens zijn zwakke gezondheid dit ambt opgeven. Hij was een tijdje landbouwer.
Het boerenbedrijf zei hij vlug vaarwel. Hij verhuisde in 1928 naar het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem.
In 1930 werd hij journalist bij de krant "Vooruit", waar hij o.m. de rubriek "In 20 lijnen" verzorgde. Hij werd tevens redactielid van het "Nieuw Vlaams Tijdschrift".
Richard Minne was een non-conformist. Zijn oeuvre is niet omvangrijk doch wel interessant omwille van zijn ironisch scepticisme dat verwoord wordt in een beknopte, krachtige taal. Zijn gedichten zijn dikwijls van bitterheid en ontgoocheling doortrokken.

 
Hij ontving voor "Wolfijzers en schietgeweren" in 1946 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Nederlands Proza.

Werk:

In den zoeten inval (1927; 1955)
Heineke Vos en zijn biograaf (1933)
Wolfijzers en schietgeweren (1942)
Album 1944 (1944)
In 20 lijnen (1946, 1955)
C. Buysse (1959)