Inloggen

biografie: Ron Elshout

Elshout publiceerde door de jaren heen in verschillende literaire tijdschriften als 'De Gids', 'Raster', 'De Zingende Zaag' en 'Bzzlletin'. Zijn po√ęzie is niet geschreven voor beginners, zelfs niet voor half gevorderden. De hermetische stijl laat de lezer niet gemakkelijk toe. Toch brengen de beelden die Elshout oproept, je gaandeweg naar een vertrekpunt van waaruit je kunt gaan lezen, maar niet eerder dan nadat je er rustig voor bent gaan zitten. Dat vertrekpunt ligt ergens op een imaginaire zee van zand of water. De lezer moet zich laten meenemen door de woorden en zich niet laten hinderen door obstakels. Het zijn ruimtelijke gedichten zowel in letterlijke als figuurlijke betekenis. De landschappen lijken zonder einde en ze spelen zich af buiten de vier muren van ons dagelijkse denken en doen. Een mooi uitgegeven bundel.