Inloggen

biografie: Sybren Polet

Polet, Sybren, pseudoniem van Sybe Minnema [Kampen 1924 -....]

dichter en prozaïst

Polets poëziedebuut verscheen in Podium, waaraan hij van 1952 tot 1965 als redacteur verbonden was.

Polet wordt gerekend tot de Vijftigers, maar ging rationeler te werk. Zijn eerste dichtbundel 'Demiurgasmen' verscheen in 1953. Van zijn poëzie wordt gezegd dat zij zich heeft ontwikkeld van persoonlijk (ik) naar onpersoonlijk (mr. X), maar vanaf het begin is er bij Polet een behoefte aan anonimiteit en persoonsverwisseling te bespeuren geweest. Ook in zijn symbolische proza, ook wel ‘ander proza’ genoemd, klinkt steeds het verlangen door iemand anders te zijn, vooral in de zesdelige Lokien-reeks (van Breekwater in 1961 tot Xpertise of De experts van het rode lampje in 1978). Polet gebruikt de literatuur om mogelijkheden open te houden. Dit hangt samen met zijn anarchistisch getinte opvatting van de werkelijkheid. In zijn romans ligt bijna niets vast.

Voor zijn dichtbundel Geboorte-stad (1959) ontving hij de Jan Campertprijs, voor de verzamelbundel Persoon/Onpersoon (1971) de Herman Gorterprijs. De Busken Huetprijs werd hem toegekend voor zijn literair-theoretische geschrift Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? (1972).

Naast poëzie, proza en essays schreef hij sprookjes en experimenteel toneelwerk (Adam en andere spelen, 1975) en stelde hij bloemlezingen samen uit sciencefiction-literatuur en buitenlandse poëzie.

Gedichtenbundels:

Organon (1958)

Lady Godiva op scooter (1960)

Konkrete poëzie (1962)

Illusie & Illuminatie (1975)

Gedichten I (1977)

Taalfiguren 1 en 2 (1984)