Inloggen

biografie: T. S. Eliot

Thomas Stearns Eliot [St. Louis 1888 - Londen 1965]

Thomas Stearns Eliot werd geboren in Saint Louis in de Amerikaanse staat Missouri. Hij was de jongste uit een welgestelde Amerikaanse familie van 7 kinderen. Het gezin was van Engelse afkomst.

Eliot studeerde aan Harvard in de Verenigde Staten, aan de Sorbonne in Parijs en in Oxford. Zijn eerste gedichten waren beïnvloed door de Franse symbolisten. In zijn universitaire studies legde hij zich toe op filosofie.

Hij vestigde zich in Engeland in 1915.

In 1916 legde Eliot zijn dissertatie voor ter verkrijging van de graad van Doctor in de Filosofie aan de Universiteit van Harvard met de titel 'Experience and the Objects of Knowledge in the Philosophy of F.H. Bradley'. Eliot keerde niet terug naar Amerika om zijn proefschrift te verdedigen.

In 1917 publiceerde hij zijn eerste gedichtenbundel ‘Prufrock and Other Observations’. ‘The Sacred Wood’, een verzameling kritieken, werd uitgegeven in 1920. Zijn beroemdste werk, ‘The Waste Land’, verscheen in 1922 in het eerste nummer van het kwartaalblad ‘The Criterion’, waarvan hij de redacteur was.

In 1927 liet Eliot kreeg de Britse nationaliteit.

In de jaren twintig bezocht hij vaak ballet- en theatervoorstellingen en het Londense variété-theater. Zijn eerste verzen die hij voor het theater schreef, betroffen de ‘Sweeney Agonistes’-fragmenten die in 1927 verschenen.  

Hij schreef het spektakelstuk ‘The Rock’ in 1934 voor de Londense kerken.

Eliot kreeg de opdracht om ‘Murder in the Cathedral’, over het martelaarschap van Thomas Becket, te schrijven voor het Canterbury Festival in 1935.  Hij gold na zijn stuk `Murder in the Cathedral` als de nieuwe grondlegger van het religieuze drama in versvorm.

‘Four Quartets’, dat algemeen beschouwd wordt als zijn meesterwerk, begon met ‘Burnt Norton’ (1936). Daarna volgden ‘East Coker’ (1940), ‘The Dry Salvages’ (1941) en ‘Little Gidding’ (1942). De verschillende gedichten werden in één uitgave gebundeld in 1943.

Eliot ontving de Order of Merit in 1948 en de Nobelprijs voor literatuur. Deze onderscheiding waardeerde enerzijds de formele elegantie van zijn werk, anderzijds zijn poging, om tot een eenheid en opleving van de Europese cultuur te komen als garantie voor een menselijke toekomst.

Zijn werk, dat de genres poëzie, drama en essay omvat, blijkt wezenlijk te zijn beïnvloed door twee geestelijke stromingen: de esthetische moderne Franse invloed  en de klassiek-romantische literatuur met religieuze inhoud. Steunend op deze voorbeelden schilderen zijn epische verzen `The waste land` (1922) de wanhoop en het verlies van de geestelijke oriëntatie in de Europese maatschappij van na de Eerste Wereldoorlog.

Het grote thema in Eliots werk is de gedachte dat zowel de natuur als de menselijke beschaving voorwerp zijn van veranderingen waardoor het geniale en het banale samenvloeien, evenals het mooie en het groteske, goede bedoelingen en verachtelijke gevolgen, fantasie en realiteit, leven en dood. Dit defaitisme analyseert de ziekte van de toenmalige maatschappij. Eliots antwoord is een persoonlijk geloof.