Inloggen

biografie: Tom van Deel

Ton van Deel [Apeldoorn 1945 -   ]

wetenschapper, criticus, literator

Onderzoek
- uitgave van L. Th. Lehmann, Gedichten 1939 - 1998. 
- deelname aan de vertaling van de Psalmen in het kader van de Nieuwe Bijbelvertaling
- poëzie van S. Vestdijk;
- relatie poëzie en beeldende kunst (het beeldgedicht);
- dubbeltalent;
- literaire kritiek;
-  uitgave correspondentie S. Vestdijk en Johan van der Woude.

Onderwijs
Wergroepen en cursussen op specialisatieniveau over:

de poëzie van S. Vestdijk

de poëzie van Hans Faverey

de poëzie van Chr. J. van Geel

poëticale gedichten

dubbeltalenten

de rol van beeldende kunst in romans, mythologie en poëzie

J. Bernlef en de beeldende kunst


de poëzie van Rutger Kopland

 

Belangrijkste publicaties
De komma bij Krol en andere essays. Amsterdam,1986.


Ik heb Rood van 't Joodse Bruidje lief. Gedichten over beeldende kunst. Amsterdam,1988


Als ik tekenen kon. Essays. Amsterdam, 1992.

De 100 beste gedichten van 1997. Amsterdam,1998.


Edities van (nagelaten) werk van S. Vestdijk.

Eigen gedichten:

Gedichten, 1969-1986