Inloggen

biografie: W.L. Penning

1840 - 1922

[Schiedam 1840 -  Den Haag 1924]

Willem Levinus Penning bezocht in Schiedam de MULO. Hij ging eerst werken op een notariskantoor. Daarna bij de administratie van een fabriek, welke baan hij moest opgeven wegens toenemende verzwakking van zijn gezichtsvermogen, die tot blindheid zou leiden.

Hij vertrok in 1882 naar Delfshaven, twee jaar later naar Kampen en woonde vanaf 1886 in Rotterdam.

Penning was een meester in verhalende poëzie.

In Benjamin's vertellingen (1898) en Tom's dagboek (1910) weet Penning zijn kinderjaren voor hemzelf en de lezer met zijn grote verbeeldingsvermogen tot leven te brengen.

Hij publiceerde gedichten in verschillende letterkundige bladen, die verzameld zijn in 'Tienden van den Oogst', 1882 en ' Schakeering' - Poëzie en Proza,  Haarlem 1886 (beide onder het pseudoniem M. Coens).

Werk:

Gedichten (1876)
Tienden van den oogst (1882)
Schakeering, poëzie en proza (1886)
Benjamin's vertellingen (1898)
Kamermuziek (1903)
Sint Jans-lot (1906)
Tom's dagboek (1910)
Levensavond (1921)