Inloggen

biografie: Wilfred Smit

Wilfred Smit [Soerabaja 1933 - Rotterdam 1972]

Wilbinus Hendrik Coenraad - zoals zijn eigenlijke naam luidde -  studeerde Slavische taal- en letterkunde te Leiden. Hij schreef een paar verhalen voor de Leidse Studentenalmanak (1954-1957); hij debuteerde officieel in 1959 met de bundel 'Een harp op wielen', intelligente en subtiele poëzie.

Smits poëzie vertoont een grote vormbeheersing, maar is niet makkelijk te vatten.  In 1963 verscheen de bundel 'Franje'. Vlak voor zijn overlijden werd een ruime keuze uit de eerder verschenen bundels, aangevuld met nog niet eerder gepubliceerde gedichten, samengebracht in de Verzamelde gedichten (1971). 

Als slavist werkte Smit mee aan de vertaling van Zamjatins Teken van leven (1969).