Inloggen

biografie: Wilfried Adams

[Leuven 1947 -....]

Adams debuteerde met poëzie die geënt is op de door hem bestudeerde experimentele gedichten van Hugues C. Pernath, waaraan hij een opstel wijdde in Ons Erfdeel (1981). Zijn eerste bundel is Graafschap (1970), abstracte en gesloten poëzie waarin de taal de functie krijgt van zuivering en herschepping van de werkelijkheid. Dat geldt ook nog voor Dagwaarts een woord (1972) en Geen vogelkreet de roos (1975). Zijn latere poëzie is minder autonomistisch. Hij evolueert naar een maatschappij-kritische stellingname, zoals in de bundels Aanspraak of de school der onvermoede grenzen (1981) of Uw afwezigheid, een strategie van het verdriet (1986).

De vertrouwde thema's in Wilfried Adams' poëtisch oeuvre zijn: de tweespalt leven en dood, sacraliteit en weigering, gevend altruïsme en gereserveerd solipsisme.