Inloggen

biografie: dr. Elly Spijkerman

Persoonsgegevens

  Naam:   Elly Spijkerman

Huidige positie

  24 maanden Marie Curie host fellowship van de EU

  Universiteit van Potsdam

  Instituut voor Biochemie en Ecologie

  Afdeling Ecologie en Ecosysteem Modelering

  Maulbeerallee 2

  14469 Potsdam

  Tel: +49 (0)331- 977 1907

  Fax: +49 (0)331- 977 1948

  E-mail: spijker@rz.uni-potsdam.de

Opleiding

  31.8.1991 M.Sc. in Biologie, Universiteit van Amsterdam.

  12.3.1998 Ph.D. in Biologie, Universiteit van Amsterdam

  Cursussen

 • Microbiële ecologie, 10.1991
 • Werken met radioactiviteit, 11.1991
 • Voorlichting aan middelbare scholieren, 1993
 • Onderzoeksmanagment, 5.1994
 • Current topics in algal evolution and ecology, 3.1996
 • Projectmatig werken, 2.2001

Interessegebied

  Mijn interessebied in de wetenschap bevindt zich op het gebied van de ecofysiologie en ecotoxicologie van algen. Dit gebied van de wetenschap probeert het effect van verschillende stresfactoren zoals nutrientenlimitatie of hoge concentraties aan toxische stoffen op organismen te verklaren vanuit een ecologisch oogpunt.

  Mijn persoonlijke interesses liggen in natuur- en landschaponderhoud, beeldhouwen en vluchtelingenwerk.

Lidmaatschappen

   - Lid van de Nederlandse Vereniging Aquatische Ecologie (NVAE)

   - Lid van de British Phycological Society (BPS)

Overzicht werkervaring

  2.2001-   In huidige positie

   8.2001- 1.2002 onderzoeksbeurs van de UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle, Magdeburg, Duitsland

  6.2000- 5.2001 Projectmedewerker bij Witteveen+Bos, raadgevende ingenieurs bv

  6.1998- 5.2000 Post-Doc, Universiteit van Amsterdam

  9.1991- 9.1996 PhD, Universiteit van Amsterdam

Werkervaring

  2001- Post-Doc studies in Duitsland (UFZ & Universiteit van Potsdam):

  Een onderzoek naar een koolstof concentrerend mechanisme in Chlamydomonas sp. uit de zure meren onstaan na bruinkoolwinning (pH 2.65)

  2000-2001- Projectmedewerker bij sector Ecologie, inrichting en beheer van Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs bv., Deventer, Nederland:

  Meewerken/ leiden van projecten die verschillende aspecten van waterbeheer, waterkwaliteit -bewaking en -verbetering voor overheid, waterschappen en particuliere ondernemingen (natuurzwembaden, dolfinaria). Tevens worden offertes geschreven.

  1998-2000- Post-Doc aanstelling bij Universiteit van Amsterdam, Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics:

  Onderzoek naar de opname van koolstof bij Desmidiaceae (groenalgen). (32/38 aanstelling). Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de mogelijk opnameroutes van koolstof bij verschillende soorten algen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen soorten karakteristiek voor wateren met een lage pH (zuur, zwak gebufferd) en soorten uit water met een hogere alkaliniteit (hoge pH, goed gebufferd).

  1998- Project voor de Orzoeksschool SENSE in samenwerking met Dr. Hélène Ducobu:

  Uitwerken van thema 'eutrofiering' en het aangeven van onderzoeksrichtlijnen en samenwerkingsverbanden/financiers binnen de school.

  1991-1998- Assistent in opleiding (AIO) bij de Universiteit van Amsterdam, Sectie Aquatische Ecologie (32/38):

  Studie aan de fysiologische aanpassingen onder verschillende fosfaatlimiterende condities van 3 planktonische desmidiaceeën afkomstig uit meren met een verschillend nutrientbelasting (http://www.gappie.nl/elly).

  1990-1991- Stage, Vrije Universiteit Amsterdam:

    Een studie naar de mogelijke effecten op planten uit de Biesbosch van de verhoogde concentraties aan cadmium en arseen in de bodem.

  1989-1990- Stage, Universiteit van Amsterdam:

  Onderzoek naar de accumulatie en eliminatie van cadmium en zinc in de watermijt Limnesia maculata via voedsel en water en een modelmatige beschrijving van de gegevens.

Relevante activiteiten

  1986-1989 en 1991-1993. Redactielid van het Faculteitsblad der Biologie (Papyrus).

  1987-1988 Lid van een beheerscommissie om het beheer van een monumentaal jongerenhofje in goede banen te leiden i.v.m. wanbeheer door eigenaar (Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, VDGA).

  1987-1988. Zitting in de Faculteitsraad als student-lid (anderhalf jaar).

  1991/1992. Stage begeleid van Spaanse Erasmus studente (9 maanden).

  1992 en 1993 Aquatische Ecologiepracticum begeleid aan 3de jaars studenten in de taxonomie van fytoplankton (3 dagen).

  1993 Aquatische Ecologiepracticum begeleid aan groepje 3de jaars studenten die gedurende 1 week een mini-stage moesten doen.

  1993 en 1994 Begeleiding evertebraten practicum algemene ecologie 1ste jaars.

  1993 - 2000. Lid van de kookploeg voor maaltijd op kerstavond voor dak- en thuislozen in Amsterdam (Kerst-Kom-ErIn verzorgd door Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, VDGA).

  1995 - 2000. Lid van Open-Huis groep, die in de winterperiode 1 avond in de week gratis koffie schenkt in huiskamerproject (VDGA). In 1999/2000 coördinator geweest.

  1995 - 2000. Lid van opvang uitgeprocedeerde vluchteling groep van VDGA, om binnen de kerk in de vorm van een 'stil kerkasiel' een asielzoeker te ondersteunen.

  1997 tot heden. Actief in vrijwillig landschapsbeheer. Eerst in het Ilperveld (Noord-Hollands landschap) en van begin 1998 in het Wormer- en Jisperveld (Natuurmonumenten /Landschapsbeheer Noord-Holland). Vanaf november 1998 coördinator van die ploeg.