Inloggen

biografie: dr. Jan de Bas

Jan de Bas is een Nederlands historicus en dichter.

Hij werd geboren op 13 januari 1964. Hij studeerde contemporaine geschiedenis en cultuureducatie aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 'De muis die even brulde'. De Evangelische Volkspartij 1981-1991.

Als historicus beweegt hij zich op het raakvlak van meerdere disciplines. In zijn werk gaat het altijd over de historische werkelijkheid, die zich complex aan ons voordoet. In zijn proefschrift gaat het niet alleen over de partijgeschiedenis van de EVP, maar ook over de achtergrond van de kiezers, de cultuur van de leden en de motieven van de betrokkenen. Politicologie en antropologie spelen in het boek een rol. Ook in zijn andere werk is sprake van een multidisciplinaire invalshoek, zoals in 'Een mijter zonder kruis'. Sint-Nicolaas in de protestantse pers 1945-2000 (2003). In dit boek past hij de receptie van het sinterklaasfeest door Nederlandse protestanten toe op hun cultuur. Naast het interdisciplinaire wordt zijn werk tevens gekenmerkt door de grote aandacht voor de protestantse cultuur. Dit laatste is ook het geval in zijn biografie over zijn opa: 'Hervormd op wielen. Wielerkampioen Cees Erkelens 1889-1959' (2005). Tenslotte combineert hij in zijn werk het narratieve (verhalende) en het mathematische (getalsmatige) van de geschiedwetenschap.

Als dichter beweegt De Bas zich op het grensgebied van de light verse. Zijn werk gaat over het bijzondere van het alledaagse (het religieuze incluis). Tot nu toe verschenen er vier bundels voor volwassenen. Zijn laatste bundel 'Dat zijn zo de dingen waar het hier om gaat' dateert van 2002. Ook publiceerde hij twee bundels voor kinderen. Zijn werk werd ook opgenomen in Gerrit Komrijs bloemlezing van de Nederlandse po√ęzie in de 20e en 21e eeuw.