Inloggen

literair woordenboek

Stafrijm

De gelijkheid van beginklank, met name van de beginmedeklinker, op beklemtoonde plaatsen in het vers. Stafrijm wordt ook buiten de poëzie gebruikt. Alliteratie, Germaans rijm en beginrijm zijn synoniemen voor stafrijm. Voorbeelden zijn weer en wind, met man en muis en lief en leed.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.