Inloggen

literair woordenboek

Ollekebolleke


Het ollekebolleke is een hoofdzakelijk dactylische versvorm die bestaat uit tweemaal vier regels, waarvan de zesde regel gevormd wordt door één woord.

De vorm is bedacht door Anthony Hecht en Paul Pascal en wordt oorspronkelijk 'double dactyl' genoemd.
Drs. P heeft het ollekebolleke in Nederland geïntroduceerd.


Het ollekebolleke heeft een min of meer
ironische/humoristische inhoud.

Voorbeeld:

Tegen Italië
kwam de genadeklap
penalties schieten en
Nederland huilt

weg al die kreten van
“onoverwinnelijk”
met rode ogen de
shirtjes geruild.

Tenslotte een voorbeeld van een ollekebolleke dat ook de moeilijke spelregel respecteert dat het eerste vers een kreet is en de tweede het onderwerp omschrijft.

Hel en Verdoemenis!
Moslims en Christenen
worden van Donner
tezamen beroerd

Door dat stompzinnige
apologieverbod
zijn straks van beiden
de monden gesnoerd

door Leo Meyer, Utrecht (2005)

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.