Inloggen

literair woordenboek

Elfje

Gedicht dat uit elf woorden bestaat. Versvorm die geschikt is om het dichten te leren.

Voorbeeld:

geel
de ogen
in het donker
zijn het misschien kattenogen
miauw

De regels ervoor luiden:

Eerste regel: één woord.
Het woord roept een bepaalde sfeer op.

Tweede regel: twee woorden (vb een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord)
Het ene woord zegt iets over het andere.

Derde regel: drie woorden; mogelijkheid: ( ... - werkwoordsvorm - ...)

Vierde regel: vier woorden
Er wordt iets van een conclusie getrokken.
Dit kan met een gevoel, een indruk, een beeld etc. te maken hebben.

Vijde regel: één woord

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.