Inloggen

literair woordenboek

Enjambement


Er is sprake van 'enjambement' bij gedichten als het einde van de versregel niet samenvalt met de natuurlijke pauze in de zin.
Bij het lezen kan je niet je zoals in proza zonder pauze de zin doorlezen maar de versmelodie vergt een soort 'pauze'. Deze 'pauze' bewerkstelligt men door het éven aanhouden van het laatste woord van de regel: men laat de toon een fractie van een seconde dóórklinken.

Het enjambement kan meer of minder functioneel zijn.

Voorbeeld van een grote mate van functionaliteit:

(uit een gedicht van
Herman Gorter):

Ze had een vaart genomen en was af-
gesprongen van de rotsen...

Het enjambement kan een woord een speciale belichting geven, geeft de twee door een enjambement verbonden regels een soort spanning mee en voorkomt de monotonie van een strak aangehouden rijmvorm.

Het enjambement kan één van de meest bepalende factoren zijn van het ritme van een gedicht.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.