Inloggen

literair woordenboek

Palindroom

Een palindroom (grieks: palin-terug, drom-lopen) is een woord dat ook van achteren naar voren gelezen kan worden b.v. nemen.
Een voorbeeld van een eigennaam die een palindroom vormt is de naam van de jeugdige toneelspeler/ tv-persoonlijkheid Mark Ram.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.