Inloggen

literair woordenboek

Schakelrijm

Rijm dat verschillende strofes met elkaar verbindt door overeenkomst in klank:
b.v.:
aba bcb
Strofe 2 wordt door de b-rijmklank verbonden ('geschakeld') aan strofe 1.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.