Inloggen

literair woordenboek

Climax

Klimmende reeks van opeenvolgende steeds sterker wordende uitdrukkingen.
Een fraai voorbeeld van Multatuli:
Want aan U draag ik mijn boek op, Willem de Derde, Koning, Groothertog, Prins...meer dan Prins, Groothertog en Koning...Keizer van het prachtige rijk van Insulinde etc.
Hierbij wordt de opsomming eerst 'zwakker' om daarna pas in kracht toe te nemen.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.