Inloggen

literair woordenboek

Anagram


Onder een anagram verstaan we een door letterverplaatsing ontstaan woord of ontstane woorden uit een ander woord of andere woorden.
Bijvoorbeeld: Minister Zalm: Mal Zinsritme.
De literaire waarde hiervan is meestal nogal gering.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.