Inloggen

literair woordenboek

Refrein


- term voor één of meer woorden of versregels (in het laatste geval een strofe vormend) die geregeld terugkeren in een gedicht.

- lyrisch gedicht uit de tijd van de rederijkers, vaak met een sterk didactische inslag. Het refrein lijkt in veel opzichten op de rederijkersballade; het gedicht heeft eveneens een repeterende sluitregel (stock) en een slotstrofe met aanhef (prince).

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.