Inloggen

literair woordenboek

Prozagedicht

Een prozagedicht is een gedicht dat niet in versvorm is geschreven. Het heeft het uiterlijk van een prozatekst. In de jaren negentig van de negentiende eeuw wordt het prozagedicht door de Limburgse schrijver Frans Erens in de Nederlandse literatuur geïntroduceerd. Het voorbeeld voor zijn 'gedichten in proza', zoals Erens ze aanduidde, waren de 'petits poèmes en prose' (1869) van Charles Baudelaire. Zowel prozaschrijvers als dichters (o.a. Lodewijk van Deyssel, Aart van der Leeuw, Hendrik Marsman, Paul van Ostaijen en Ferdinand Bordewijk) schreven prozagedichten. Ook de dichter Bert Schierbeek schreef prozagedichten, die hij proëzie noemde, een samentrekking van proza en poëzie.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.