Inloggen

literair woordenboek

Hekeldicht

Gedicht waarin ondeugden, dwaasheden of misstanden op scherpe wijze worden beschreven en aan de kaak gesteld.

Zie op deze site b.v. het gedicht van Joost van den Vondel op het tabblad poëzie:
HET STOKSKE van Joan van Oldebarnevelt, vader des vaderlands.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.