Inloggen

literair woordenboek

Inversie


Onder inversie verstaan we de plaatsing van het werkwoord voor het onderwerp wanneer de zin begint met een ander zinsdeel.
Bijvoorbeeld:
'Liefst ga ik weg' in plaats van 'Ik ga het liefst weg'.
Soms wordt er een bepaald effect mee bereikt, zodat er dan sprake is van een stijlfiguur.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.