Inloggen

literair woordenboek

Jambe

De jambe behoort tot de meest voorkomende metra (meervoud van metrum) in onze taal.
Van metrum is sprake wanneer er in een gedicht een regelmatige afwisseling plaats vindt van sterker en zwakker beklemtoonde lettergrepen.
De jambe is een versvoet die uit twee lettergrepen bestaat: een onbeklemtoonde gevolgd door een beklemtoonde.

Voorbeelden:

De LIEF/de TOT/zijn LAND/is IE/der AAN/geBO/ren [Vondel]

Een NIEU/we LEN/te EN/ een NIEUW/ geLUID/ [Gorter]

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.