Inloggen

literair woordenboek

Allegorie

Beeldspraak. Symbolische voorstelling van een idee of een ander abstract begrip door middel van personen, concrete zaken en handelingen. Bijvoorbeeld een skelet met een zeis is een allegorie voor de dood.

Een voortgezette en uitgewerkte vergelijking (metafora).

Een proza- of dichtwerk dat bepaalde toestanden suggereert door paralel lopende voorstellingen uit een andere sfeer. De Lucifer van Vondel is een allegorie voor het verzet van de Nederlanden tegen Filips II.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.