Inloggen

biografie: Mario Frieswijk


Inzendingen van deze schrijver

2 resultaten.

Back in the EU-SSR

beschouwing
4,4 met 5 stemmen 249
Tja, wat moet je met Charlie McCreevy. Europees commissaris voor de interne markt en voorstander van de grondwet van Europa, het verdrag van Lissabon en het verdrag van Lissabon 2.0. Maar tegelijkertijd zo nu en dan opvallend eerlijk. Tot grote ergernis van zijn collega’s en vooral van zijn baas Barroso.
Zo was hij ooit zo onhandig om te zeggen dat hij het verdrag van Lissabon niet gelezen had en dat hij niet verwachtte dat "any sane, sensible person" dat ging doen. Hij had gelijk; de grondwet was een wettekst maar het verdrag niet. Het is dus alleen te lezen in context met alle eerdere verdragen en jurisprudentie. Dat is toch al snel zo’n 10.000 bladzijden lezen.*)
Die uitspraak deed hij in aanloop van het eerste Ierse referendum. Nu Ierland zich opmaakt voor een tweede referendum over het tweede verdrag van Lissabon**) laat McCreevy zich weer eens van zijn beste, want eerlijke, kant zien. Zijn collega’s in Brussel zaten weer met hun tenen gekromd toen hij het had over de reactie van de Europese collega’s op het Ierse ‘nee’;
‘On the other hand, I think all the politicians of Europe would have known quite well that if a similar question had been put to their electorate in a referendum the answer in 95% of countries would have been 'no' as well.’...

Geschiedenisles over de Nederlandse identiteit

beschouwing
2,7 met 7 stemmen 837
De WRR heeft nog niet zo lang geleden een rapport geschreven over de problematiek rond integratie. Als ik zo vrij mag zijn dit samen te vatten, dan is de conclusie van de WRR dat het ontbreken van een nationale identiteit het extra moeilijk maakt om te integreren.
De oorzaak van het ontbreken van een nationale identiteit ligt in het verleden. Ooit kwamen de Nederlanden (de meervoudsvorm is veelzeggend) in opstand om ervoor te zorgen dat de steden en provincies de macht behielden. De Spaanse koning werd in zijn eenheidsstreven tegengehouden en het gevolg was de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Ook hier is de meervoudsvorm bewust gekozen en correct. De verscheidenheid in cultureel, religieus en politiek opzicht is altijd het meest opvallende onderdeel van de identiteit van haar bewoners geweest. Het toppunt van de versnippering was het feit dat iedere provincie haar eigen stadhouder mocht aanwijzen, met als gevolg dat de Republiek normaal gesproken twee of meer stadhouders had. Tenzij er sprake was van een stadhouderloze periode; in dat geval hadden we er één.*)
Het Nederlands bestond nog niet. Het werd speciaal uitgevonden om de nieuwe Republiek te kunnen besturen; de Statenbijbel is het bekendste voorbeeld van deze unificatie. Dat wil niet zeggen dat deze nieuwe taal, die ik voor het gemak ABN noem, meteen door iedereen overgenomen werd. In tegendeel. Het is de opkomst van de radio die het ABN (in de Gooise variant) landelijke bekendheid gaf. Deze unificerende werking van de radio is vanaf de jaren zestig nog versterkt door de opkomst van de TV. Wat niet betekent dat het ABN onze enige taal is....