Inloggen

biografie: Stanislaus Jaworski


Inzendingen van deze schrijver

24 resultaten.

bewering
4,5 met 2 stemmen 74
Vlamingen discrimineren niet, soms een beetje Belgische Franstaligen en Duitstaligen. Dat heeft niets te maken met kleur, ras of identiteit....

bewering
2,5 met 2 stemmen 802
Het is mogelijk overal gelijkertijd aan te komen, indien men gelooft dat alles terugkeert tot niets....

bewering
3,8 met 4 stemmen 148
Als de NSA mijn telefoongespreken afluistert en mijn emailberichten leest, is er nog hoop voor de wereld....

bewering
3,3 met 3 stemmen 152
Er zijn mensen die beweren dat er alleen maar binnenkant is. Anderen beweren dat er alleen maar buitenkant is. Bewezen is dat binnenkant en buitenkant hetzelfde zijn....

bewering
2,7 met 10 stemmen 747
Op de vraag aan Lao Tse hoe lang een relatie moest duren, antwoordde hij dat de duur van een relatie in de sterren stond geschreven....

bewering
3,6 met 5 stemmen 78
Schrijven en lezen zijn redenen om minder goed te onthouden en de lessen uit het verleden niet in het geheugen op te slaan....

bewering
2,2 met 4 stemmen 68
Als we zwijgen, schuilen de woorden in pitloze druiven, blauw geaderde kaas en oude port, we kijken en sluiten de ogen....

Vrijheid

verhaal
2,8 met 6 stemmen 153
Ook vrijheid is een beperkt begrip. Neem nu die man met die hond in het park. Hij is gepensioneerd, nooit getrouwd geweest en familie heeft hij niet. Soms komt er een vrouw bij hem thuis, die steevast na een uurtje weggaat. Het is nooit dezelfde vrouw en het gaat al jaren door. De buurvrouw vindt dat maar niks en ze heeft hem er wel eens op aangesproken, dat het een schande was voor de buurt. Hij vond van niet en zij liet hem verder met rust.

Vrijheid van een mens eindigt waar de vrijheid van een ander begint. Dat is zo eenvoudig nog niet, want voor de een betekent het wat anders dan voor de ander. In Nederland zijn er een heleboel wetten en regels, die ervoor moeten zorgen dat iedereen dezelfde vrijheid heeft. Toch weet iedereen dat wetten en regels niet hetzelfde zijn als rechtvaardigheid. Vanuit een christelijke achtergrond zegt men vaak: De duivel schijt altijd op de grote hoop. Vrij vertaald betekent het spreekwoord dat veel geld, nog veel meer geld maakt. Geluk en gezondheid zijn met veel geld iets makkelijker af te dwingen, dan met armoede. De rechtvaardigheid schuilt erin dat het niet in alle gevallen geldt.
...

bewering
2,8 met 6 stemmen 92
Zolang je jezelf alleen concentreert op het doel, zie je geen hinderpalen en als je jezelf alleen richt op de hindernissen verdwijnt het doel uit het zicht....

bewering
2,9 met 8 stemmen 94
Ik weet dat de liefde van korte duur is en dat feit maakt dat ik niet kan weten of de onze lang zal zijn....

bewering
2,5 met 4 stemmen 120
Er is troost en verdriet te vinden in eenzaamheid. De juiste afstand te vinden en een keuze te maken helpt daarbij....

bewering
3,1 met 7 stemmen 129
Een relatie verbreken, zonder iets uit te leggen, kan beschouwd worden als een daad van agressie tegen de liefde....

bewering
2,8 met 4 stemmen 170
Elke tegenslag als een leermoment beschouwen, heeft het voordeel dat men blijft leren. Sommigen hebben daar een hekel aan....

Reistijd met Farah

verhaal
2,5 met 28 stemmen 1.276
Zij vloekte langdurig in het Farsi en ik verstond “smerige hond” in een litanie van woorden, die bekend maar verder onvertaalbaar klonken. Gelukkig bleek zij ook Engels te verstaan, want toen ik zachtjes “dirty dog” zei, verontschuldigde zij zich onmiddellijk met “I’m so sorry, I didn’t know”.
We raakten aan de praat over het weer en hoe zij het hier in Nederland vond. Ze vertelde dat zij Farah heette, zoals de laatste keizerin van Iran. Zij had geschiedenis gestudeerd en was afgestudeerd op de Romeins-Parthische conflicten uit de eerste eeuw voor Christus. Toen zij ontdekte dat ik van de Parthen gehoord had en zelfs vroeg naar de bijzonderheden van de terechtstelling van Crassus zei ze “Yes” en maakte daarbij met haar gebalde rechterhand een voorwaartse beweging van onderen naar boven.
We bespraken de strategie van de Parthen en de Romeinen in de slag bij Carrhae, we hadden het over de bewapening en de toevoerlijnen. Op mijn vraag of de Parthen, Crassus na zijn gevangenname inderdaad met vloeibaar goud volgegoten hadden, moest zij mij helaas het antwoord schuldig blijven. Zij zei wel dat het paste bij de humor van de Parthen om de op goud beluste Romein Crassus op deze wijze te belonen.
In Amsterdam moesten wij afscheid van elkaar nemen. Zij ging naar huis, naar man en kinderen en ik reisde verder naar schietoefeningen in Den Helder. Het was lang geleden dat ik met iemand zo heerlijk had kunnen praten. Prima jongens die Parthen en Romeinen....