Inloggen

literair woordenboek

Rijm

De overeenkomst in klank in (niet te ver van elkaar verwijderde) bekemtoonde lettergrepen.
Men onderscheidt hierbij:
- beginrijm b.v. het Bier is weer Best
- klinkerrijm b.v. honderd klokken van Londen doen Londen bonzen
- eindrijm b.v.
Hier ligt Poot
Hij is dood.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.