Inloggen

literair woordenboek

Sonnet


Klinkdicht.
Lyrisch gedicht van veertien vijfvoetige, meestal jambische regels.
Twee strofen van vier regels door twee rijmen verbonden (kwatrijnen) en twee strofen van drie regels (terzinen), die bestaan uit tweemaal drie rijmen of driemaal twee rijmen.

Naast het 'Italiaanse' sonnet (zoals hierboven beschreven) is er ook nog het zogenaamde Shakespeare-sonnet (dat door Shakespeare bekendheid kreeg, maar geïntroduceerd is door Henry Howard [1547+]).
Het rijmschema ervan ziet er als volgt uit:
ababcdcdefef gg.
Hierbij zijn de laatste twee verzen meestal duidelijk gescheiden van de eerste 12 regels.
Ze bevatten een conclusie of een toepassing van de voorgaande regels.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.