Inloggen

literair woordenboek

Neologisme

Onder een neologisme (Grieks: neo-nieuw / logos-woord) verstaan we een nieuw gevormd woord.
Nieuwvormingen kunnen ontstaan om praktische redenen en verliezen dan op korte termijn hun nieuwigheidswaarde.
In de literatuur worden neologismen vaak gebruikt om esthetische of expressieve redenen.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.