Inloggen

literair woordenboek

Ironie

Het uiten van gedachten, meningen, het doen van mededelingen en dergelijke op zo'n manier dat duidelijk is dat het niet serieus moet worden genomen. Vaak wordt het tegendeel naar voren gebracht van hetgeen men eigenlijk bedoelt. Spottend of schamper wordt datgene geprezen wat men in wezen afkeurt.

Voorbeelden:

* De internationale rechtsorde is bij President Bush prioriteit nummer één!

* Johan Cruyff is op en top een filosoof!

* Die Philip Freriks is een briljante nieuwslezer!

* De bestuurlijke vernieuwing is bij D66 in goede handen!

* Barend en Van Dorp moeten vooral nog heel erg lang doorgaan met hun programma!

* Van D66 kunnen we in de toekomst nog veel constructieve optredens verwachten!

* Vele Arabische gelovigen hebben een groot gevoel voor humor!

* Het optreden van Israël ten opzichte van de bewoners van zijn buurlanden is zeer subtiel te noemen!

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.