Inloggen

literair woordenboek

Metaforen

De metaforen (of metafora) behoren tot de overdrachtelijke stijlfiguren (= tropen).
Bij een metafoor wordt alleen het beeld genoemd.
Beeldspraak kent twee hoofdgroepen:
- de metaforen
- de metonymia
Bij metaforen berust de beeldspraak op een vergelijking, waarbij de vergelijkingsgrond en het vergelijkend woordje ('als'/'zoals'/'gelijk') is weggelaten.
Bij metonymia wordt een woord vervangen door een ander op grond van een verband anders dan overeenkomst of contrast.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.