Inloggen

literair woordenboek

Herhaling


We spreken van herhaling (of 'repetitio') als een woord of woordgroep door de schrijver met een (on)bewuste bedoeling wordt herhaald.

Voorbeelden:

Willem Kloos:

De zee, de zee klotst voort in eindeloze deining

J.H. Leopold:

O, als ik dood zal, dood zal zijn

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.