Inloggen

Alle inzendingen van Willem Houtgraaf

96 resultaten.

Sorteren op:

Openheid

beschouwing
4.0 met 4 stemmen 138
Het woord fundamentalist klinkt voor veel mensen rotter dan crimineel. Een crimineel staat je op te wachten in een donker hoekje van het metrostation en pakt met geweld je portemonnee. Bij een fundamentalist wordt vaak gedacht aan een man die op grond van zijn overtuiging een auto de menigte...

Over oppervlakkigheid en stelligheid

beschouwing
5.0 met 3 stemmen 121
Het is vaak de vraag wat wijze mannen en vrouwen hebben bedacht. Wat betekent een theorie of een concept voor de manier waarop je je leven leidt. Wetenschappelijke theorieën worden onderzocht en, als bekend is hoe ze werken, toegepast in de techniek. Voor filosofieën zou het niet anders moeten...

Deskundigheid

beschouwing
5.0 met 2 stemmen 118
Deskundig ben ik op geen enkel terrein. Daarmee lijkt het alsof ik niets heb te zeggen. Ik word hierin bevestigd: Ronald de Boer wordt gehoord voor voetbal, Vincent Icke geraadpleegd voor nieuwtjes over de zwaartekracht en Charles Groenhuijsen bevraagd voor ontwikkelingen in Amerika. Helaas zijn er...

Onberispelijk gedrag

beschouwing
5.0 met 2 stemmen 272
Ik ben iemand, die graag alles of niets wil weten. Als ik maar een beetje over een onderwerp te weten kan komen, dan loop ik het risico constant gehinderd te worden door hiaten in mijn beeldvorming. Dan kan ik er beter van afzien ook maar iets ervan aan de weet te komen, zodat ik in mijn...

Bewustzijnsverruiming

beschouwing
5.0 met 3 stemmen 145
Soms kost het moeite om een logge massa in beweging te krijgen. Ik weet nog dat ik op een Grieks spoor stilstond, onderweg naar Istanbul. De diesellocomotief gaf gas, terwijl onze trein muurvast bleef staan. De locomotief moest hard werken om de hele trein in beweging te krijgen. Het bewustzijn is...

Ervaringshorizon

beschouwing
4.5 met 2 stemmen 195
In het gelijknamige boek raakt de hoofdpersoon in de ban van het verlichtingsideaal. Verlichting wordt hier in de betekenis gebruikt van individuele geestelijke ontwikkeling. De term wordt hier niet gebruikt om de verlossing van dogmatische en onderdrukkende denksystemen aan te geven en ook niet in...

Onbewuste klachten

verhaal
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 114
Het weer is zijn mooiste onderwerp. Het is een zaak waar Edgar niets aan kan doen, net als iedereen. Omdat hij niet zo vrolijk geaard is, is het weer hoofdonderwerp geworden waarover hij praat. Het enige dat nu nog opvalt, is de eenzijdigheid van zijn aandacht. Soms bepalen de omstandigheden dat...

Sommigen zoeken geen woestijn

beschouwing
4.6 met 7 stemmen 158
Een verhaal begint met een hoofdpersoon of een gebeurtenis. Helaas vind ik verhalen niet zo boeiend. Bij ‘verhaal’ denk ik meteen aan fictie. Bij fictie denk ik aan vermaak. Ik weet dat fictie niet automatisch vermaak is, maar ik probeer ‘fictie’ te vermijden. Omdat ik mezelf nu in een...

Tijd is een verzamelwoord

beschouwing
3.3 met 6 stemmen 350
Geologie probeert vat te krijgen op processen die naar de tijd gemeten zich zo langzaam voltrekken, dat ze moeilijk te voorspellen zijn. Gelukkig hebben we een natuurlijk laboratorium dat al viereneenhalf miljard jaar bestaat, waarin we in elk geval een indruk kunnen krijgen van deze...

Verstandige eigenschappen

beschouwing
3.5 met 8 stemmen 209
Over intelligentie zouden we snel uitgepraat kunnen zijn. Het is het verstandelijk vermogen dat iemand bezit. De een heeft er meer van dan de ander. Bij de laatste zin ga ik al de mist in. Intelligentie is geen vast gegeven, je kunt je verstandelijk vermogen beïnvloeden. Dan is het misschien zo...

Ritme, cadans en fluctuatie

beschouwing
4.3 met 6 stemmen 199
Als over de meest ongrijpbare grootheid gesproken wordt, moet het de tijd zijn. Toen ik twintig was, sprak iedereen over de lange files tijdens de spits. Vergeleken met de lange rijen van vandaag, stelden die files niets voor. Verandering van de tijd is verandering van de normen. Iemand die vandaag...

Hoe minder zelfkennis, hoe beter....

beschouwing
2.8 met 5 stemmen 287
Het lijkt mij onverstandig om je eigen leven vertrouwensvol in de handen van anderen te leggen. Van gelovigen wordt soms gezegd, dat ze anderen voor zich laten denken. Tegenwoordig zijn het ook vaak de verzekeringsmaatschappijen en de adverteerders die voor anderen denken. Ik wil liever niet weten...

Vrijheid om dom te zijn of plicht om te weten wat je zegt

beschouwing
3.0 met 8 stemmen 614
Om een mening te hebben, moet je iets van de materie weten waarover je wat wil zeggen, althans als je niet als domoor te boek wil komen te staan. Er staan altijd gegadigden klaar om je te laten weten dat je verstand te wensen overlaat. Vrijheid van meningsuiting kan dus eigenlijk beschouwd worden...

Verder kijken

beschouwing
5.0 met 1 stemmen 323
Ik heb een smet. Hoewel, zelf vind ik het geen smet en als ik pak weg honderd jaar eerder geboren was, dan had ik een deugd gehad. Maar ook daar ben ik niet zeker van, want de vorm vindt men belangrijker, het zichtbare zegt mensen meer dan inhoud en verdachte intenties in de progressieve sfeer...

Niet eigen, niet gangbaar en niet logisch

beschouwing
4.4 met 9 stemmen 577
Beschouwingen mogen niet beginnen met ‘ik’, maar ik zou het liefste anderen van mijn overtuiging willen overtuigen. Helaas heeft dat geen enkele zin. Wie neemt zomaar iets aan, dat niet eigen, niet gangbaar en niet logisch is. Wat is immers logisch? Als het te meten is, als het uit te...

De legpuzzel van het reductionisme

beschouwing
2.1 met 9 stemmen 3.566
Vanuit de rede zou men beter met elkaar van gedachten kunnen wisselen dan vanuit geloof(sstandpunten). Redelijke argumenten zijn immers te controleren op rechtsgeldigheid. Geloof is een subjectieve chaos, waar de dolste redeneringen uit gehaald kunnen worden. De hamvraag is: bestaan er...

De grimassen van de waarheid

beschouwing
1.5 met 8 stemmen 371
Wie iets van belang denkt te weten, brengt het als onderwerp ter tafel. Bange hoofdculturalisten hameren op de Islamering, bange consumenten wijzen op de klimaatverandering, bange christenen vechten voor normen en waarden. Blijkbaar maakt angst een gevoel wakker dat je iets belangrijks weet en dat...

© 001 Nieuwe denkvoorschriften? Hutje op de hei of hok met ramen en een deur.

dagcolumn
1.5 met 4 stemmen 610
Wie vrij wil denken, moet in een hutje op de hei gaan wonen. Als hij zijn boodschappen doet, mag hij geen blik op de kranten werpen en geen tijdschrift inzien. Beter is het zelfs om iemand te charteren om de boodschappen te doen. Als hij bezoek ontvangt, mag hij niet vragen naar het laatste nieuws....

Kan het vrije woord welig tieren?

beschouwing
1.9 met 8 stemmen 424
Het vrije woord lijkt op een plant. In deze tijd van klimaatsverandering nemen de bedreigingen in aantal en kracht toe waaruit zijn kwetsbaarheid blijkt. Kan het vrije woord welig tieren? Bij het vrije woord spelen een paar termen door mijn hoofd: manipulatie, waarheidsvinding en...

Niet begrijpbare dingen

beschouwing
1.0 met 8 stemmen 561
Ik wil nu schrijven over niet te begrijpen dingen. Liefst praten en schrijven we over begrijpbare dingen. Wat kan ik nu nog schrijven? Het is stil. Begrijp ik mezelf wel? Ik durf niet eens te zeggen dat ik mezelf begrijp. De toekomst lijkt een onbeschreven blad. Vandaag lijkt echter op...

Edwin’s kiezersblok (Drie & slot)

verhaal
0.5 met 4 stemmen 566
III Edwin denkt dat zelfontwikkeling betrekking heeft op innerlijke eigenschappen. Hij probeert een beter mens te worden en heeft eigen ideeën over wat een beter mens zou moeten zijn. Dat is niet iemand die zich voorstaat op hoe hij denkt, wat hij gelooft, hoeveel hij weet of wat hij presteert....

Edwin’s kiezersblok (Twee)

verhaal
1.0 met 3 stemmen 210
II Edwin vraagt zich af: ‘Hoe komt het dat mijn vrienden op een halve hand te tellen zijn?’ Hij denkt: ‘Ze hebben een fantastische carrière, geen tijd en interesse voor mij.’ En andere vragen: ‘Heeft het geloof mij nog iets te bieden, heeft het me gestimuleerd of...

Edwin’s kiezersblok

verhaal
2.5 met 2 stemmen 201
I Kunstenaars hebben geen verstand van de markt, althans het roept vragen op waarom ze dingen voor de toekomst maken. Edwin voelt zich geen schrijver. Zich uitdrukken in taalexpressies is noodzaak. Alle keuzen die hij in zijn leven maakt houden rekening met deze behoefte. Dat leidt tot...

De realiteit is boeiend genoeg

beschouwing
2.7 met 15 stemmen 1.290
Wetenschappers vinden de realiteit boeiend genoeg, de leek houdt van spektakel, onmogelijkheden, zwevende supermannen. Zouden realisten gruwelen van thrillers waarin onmogelijkheden gebeuren? In technische recherche films lopen acteurs tien keer langs een plek. Als het onderzoek is vastgelopen...

Kunst: koers naar vrijheid

beschouwing
2.2 met 6 stemmen 669
Individuele expressie blijkt duizenden, soms miljoenen, te interesseren. Waarom drukken de miljoenen zichzelf niet uit? Iedereen drukt zich uit. Kunstenaars zweten op het voetbalveld of in hun atelier. Achter een stuk papier of met een boortol. Een kunstenaar hemelt zijn expressieterrein...

Godverlaten modellen

beschouwing
1.0 met 5 stemmen 608
“God is dood!” Aldus Nietzsche in 1882. Tien jaar later schrijft Rilke in zijn ‘Florentijns Dagboek’: “Zoals de uitdrukkingen van iedere taal op een gemeenschappelijke afspraak berusten, zo stelde men ook de betekenis van het woord ‘God’ vast. Het moest alles omvatten wat op...

Uitgekauwde modellen

beschouwing
1.7 met 7 stemmen 835
Ik zal eerlijk zijn, ik wil geen uitgekauwd onderwerp meer aanraken. Zodra ik de woorden waarheid, wetenschap en geloof noem, heb ik mijn woordenvrijheid gereduceerd. Alles is al gezegd. Ertussen zit geen verhelderend inzicht. Ik wilde leven om te groeien. Als kind al besefte ik goed dat het...

Ontzag voor kennis

beschouwing
2.1 met 12 stemmen 843
Wat is ontzagwekkender dan het heelal? Wordt dit ontzag groter als ik over het heelal nadenk? Als ik iets begrijp, verliest het meestal zijn geheimzinnigheid. Ik ben een leek, een leek op alle terreinen. Ik kan mezelf nergens een kenner noemen. Ik weet dat het heelal gevuld is met...

Er zit een mannetje in de radio…..

beschouwing
2.4 met 8 stemmen 520
Oog voor detail De samenleving ziet uit zoals die eruit ziet. Dat is een boeiende vaststelling, want er gebeurt veel dat we niet zien. We zien kantoorpanden langs de zuidas van Amsterdam, fabriekspijpen op de maasvlakte en kassen in de kop van Noord-Holland. Vroeger waren er werkende kolenmijnen...

De samenleving moet zich ontdoen van de economische slavernij 3

verhaal
-0.2 met 6 stemmen 1.116
Dit is deel 3 van 3 delen van het essay dat ik heb ingestuurd voor de Kant Essayprijsvraag uitgeschreven door Filosofie Magazine. 1 De prijs van de verkoop 2 De kracht van suggestie 3 Beschaving 4 Economische slaven 5 Cultuuromslag 6 De echte zomer Cultuuromslag De samenleving is aan...
Meer laden...