Inloggen

literair woordenboek

Dichten

Een literair werk uitdenken of opschrijven met behulp van woorden, woordklank, ritme, klankkleur, beeldspraak enz. waardoor dat wat hem/haar bezieklt kans maakt bij de lezer over te komen.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.