Inloggen
voeg je bewering toe

Beweringen over religie

171 resultaten.

Sorteren op:

LHBTI'ers niet in goede handen bij rk-kerk.

bewering
5.0 met 6 stemmen 444
Het baart zorgen dat de r.k.-kerk in Nederland op plek 30 staat van de 46 gescreende kerken op de Europese regenboogindex die onder meer ziet op rechten van lhbti'ers in de kerken. Vaak loopt Nederland voorop in zake rechten van minderheden, maar bij de rk-kerk kennelijk niet. Tijd voor...

Monnikenwerk

bewering
4.0 met 5 stemmen 237
De R.K. Kerk adviseert nu niet meer dan 30 gelovigen in één gebouw te verzamelen. Ik denk dat de nog resterende katholieken het bijzonder moeilijk krijgen dit aantal te halen: monnikenwerk...
A. Steios10 oktober 2020Lees meer…

Provocatie door Erdogan

bewering
5.0 met 3 stemmen 153
President Erdogan van Turkije heeft er alles aan gedaan om van de Hagia Sofia, nu in gebruik als museum, een moskee te maken. Hij doet dat zoals een dictator betaamt zonder enige compassie voor de Grieken in het algemeen en de orthodox-gelovige Grieken en Russen in het bijzonder. Terecht sprak...

bewering
4.5 met 2 stemmen 528
Misdienaren, hoogmis, kindermisbruik. Ik word er misselijk van.
Vers25 februari 2019Lees meer…

bewering
3.6 met 7 stemmen 234
Ik ben teleurgesteld in kardinaal Eijk dat hij kritiek heeft in 'the Catholic Register' op paus Franciscus, Christus' plaatsbekleder op aarde. Eijk maakt zich hiermee volgens mij schuldig aan een indirecte aanval op God, die immers in Zijn ondoorgrondelijk wijsheid Franciscus op deze plaats...

bewering
3.4 met 5 stemmen 113
Emile Tjakka Ratelband slaat met zijn keuze voor het Boeddhisme een nieuwe weg in van compassie en bezinning. Voor zo'n moedige stap op zijn leeftijd kan ik mijn hoed diep afnemen.

bewering
3.2 met 4 stemmen 111
De evangelieschrijver Lucas brengt als heugelijke boodschap naar voren dat Jezus Zijn grote macht en wonderbare tekens aan eenvoudige mensen toont. Voor wijze denkers houdt Hij dit echter verborgen. Zuiver en kinderlijk gemoed neemt het met blijde verwondering en een warm hart aan om het zonder...

bewering
3.5 met 4 stemmen 2.066
Je kunt vandaag een gezellig dagje beleven in Leeuwarden. KRO en NCRV verzonden uitnodigingen naar de leden voor een heerlijk uitstapje naar de Friese hoofdstad met leuke winkels en gezellige terrasjes. En daarbovenop nog 's avonds het Lijden van Christus van dichtbij bekijken en...

bewering
3.8 met 10 stemmen 66
Het feit dat een islamitisch land als Marokko boerka's en niqaabs verbiedt, kan een steun in de rug zijn van mensen die deze uitingen van religieus fundamentalisme ook elders in de wereld willen tegengaan.
O.U. Deis10 januari 2017Lees meer…

's HEREN SCHERTS

bewering
2.5 met 4 stemmen 72
Mensen, die het Evangelie beschouwen, stellen zowel zichzelf als anderen de nodige vragen. Hoe wil men de goede Boodschap van Jezus verstaan? Onnoemelijk veel zienswijzen roept dat op. Hoe zal men in de toekomst bekijken wat onze Heiland gezegd en gedaan heeft? Afbreken, opnieuw passen en...
Han Messie12 november 2016Lees meer…

bewering
4.0 met 2 stemmen 54
BIJZONDER VERLOF Eens te mogen spreken met leidinggevende mensen, zeer hooggeplaatste personen of mensen van de regering... Daar kan dikwijls een lange wachttijd aan vooraf gaan met de nodige rompslomp. Het gesprek vindt meestal plaats in een besloten vertrek, voor zeer weinig mensen...
Han Messie28 september 2016Lees meer…

Voleinding van de wereld

bewering
1.4 met 8 stemmen 87
Vele christenen wachten met blijde of vragende gevoelens de Voleinding van de wereld af. Geestelijke ogen kijken daarbij moedig naar boven. Opwaarts, hoe zal dat alles verlopen? Het evangelie en het oordeel van Openbaring staan open voor velerlei uitleg. Dat mag God verheugen, maar daarbij...

bewering
4.4 met 5 stemmen 71
Voor de één is de bijbel een bron van inspiratie, voor de ander een reden om zich van het Christelijk geloof af te keren.

bewering
3.5 met 4 stemmen 71
Zowel op www.gedichten.nl als op www.nederlands.nl heb ik nogal eens gedachten van geestelijke of godsdienstige aard geplaatst. Wie ben ik om dergelijke woorden te schrijven? Stemt mijn dagelijks doen en denken inderdaad overeen met hetgeen ik op papier zet of aan pc toevertrouw? Dat verdient een...

bewering
2.9 met 9 stemmen 61
De hoogleraren in de Godgeleerdheid, de predikanten in de kerk, de evangelisten en zendelingen, die vol overave het Woord verkondigen... Al deze mensen streven naar het goede leven en zijn zich daarbij bewust van hun fouten. De aanmerkingen van volstrekt ongelovige mensen konden hen een...
Han Messie28 februari 2016Lees meer…

bewering
3.5 met 4 stemmen 65
de genuanceerdheid van de afbeelding op een foto in zwart en wit is mogelijk dankzij de schier oneindige combinatie aan schakeringen die hun samenwerking toestaat
Ton Hettema18 februari 2016Lees meer…

Kerkelijke dogma's

bewering
3.2 met 19 stemmen 222
Het kerkelijke christendom dient zich te ontdoen van starre dogma's, en mensen aan te sporen het geloof in zichzelf te zoeken, zoals Yeshua, die wij als Jesus Christus kennen, ons dat tweeduizend jaar geleden geleerd heeft. --- --- --- "Laat uiterlijke autoriteiten los en ga naar binnen....

Geen grap

bewering
4.2 met 8 stemmen 212
Een moslim, een jood, een boeddhist, een hindoe, een christen, een sjamaan, een indiaan, een heks en een atheïst komen samen in een café. Ze praten, lachen en worden vrienden. Dit is geen grap. Dit is wat gebeurt als mensen ophouden elkaar te overtuigen van hun geloof. Dit is wat gebeurt als...

bewering
4.0 met 4 stemmen 132
Als iedereen, die nu op aarde een mens is, mijn Christusverschijning had meegemaakt, dan was er nu acuut wereldwijde vrede. Ik vraag me af waarom dat niet mogelijk is of mis ik belangrijke informatie van de Bovenwereld?...

bewering
2.9 met 14 stemmen 123
Het is niet ondenkbaar dat over enkele honderden jaren net zo weinig mensen geloven in Jezus van Nazareth en Mohammed van Mekka als nu in Poseidon en Zeus, ooit goden van formaat.
M. Feith26 augustus 2015Lees meer…

bewering
3.1 met 14 stemmen 205
Even "stil zijn" voor de maaltijd is bekend en ook zeer te prijzen. Men dankt de Heer van al het leven voor de maaltijd, die genoten zal worden. Bewust of onbewust dankt men Hem daarbij tegelijk voor de grote en algehele samenstelling van de Schepping.

bewering
2.9 met 14 stemmen 164
Een feest ter ere van de eerste heilige communie van een jeugdig communicantje in een feestzaal in het Limburgse Sittard is donderdag enigszins uit de hand gelopen. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Het is me totaal onduidelijk waar deze religieuze twist over ging. Zou het een idee zijn...

bewering
2.5 met 11 stemmen 460
Veel vroom denken en redetwisten kan leiden tot kleinzielig en enghartig denken. In de geestelijke wereld staat Nederland dan ook bij uitstek bekend als het land van verdeelde groepjes en afgescheiden bewegingen. Wat kunnen deze geestdriftige groeperingen elkaar ook over de hekel halen en...

bewering
3.3 met 10 stemmen 134
INHALIG? Sommige gelovigen denken dat dankzij hun vertrouwen in God het steeds voorspoedig zal gaan in 't leven. Stel dat vrome mensen allemaal mooie dingen beleefden... Geloof zou in dit geval een goedkoop nodende reclame zijn! De ware gelovige laat zijn liefde tot God en medemens moedig,...

bewering
3.5 met 15 stemmen 1.221
De meeste mensen van de drieënhalf miljoen kijkers naar 'The Passion' hebben met veel plezier onder het genot van een hapje en drankje naar het lijden van Christus gekeken.

VOORUITZICHT

bewering
3.5 met 4 stemmen 73
In sterke gelovigen huist de gedachte: Lijden kan en mag tenslotte leiden naar des te meer heerlijkheid.
Han Messie21 februari 2015Lees meer…

bewering
4.2 met 6 stemmen 101
Het hedendaagse schietgebed heeft een scherpe lading.
Fred13 februari 2015Lees meer…
Meer laden...