Inloggen

literair woordenboek

Ritme


Onder ritme verstaan we de natuurlijke beweging in de zin, die ontstaat door de afwisseling in lengte en nadruk van lettergrepen.
Voor het ritme van poëzie is vooral het enjambement van belang, waarbij de laatste lettergreep van een regel iets langer wordt aangehouden.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.