Inloggen

literair woordenboek

Cynisme

het niet geloof hechten aan de oprechtheid of deugdzaamheid bij de bedoelingen en daden van medemensen en dit op spottende of sarcastische wijze laten blijken.
Voorbeeld:
Wat heeft President Bush toch veel op met de verdrukten in Irak!

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.