Inloggen

literair woordenboek

Ode


Een ode is een enthousiast lofdicht, dat meestal een persoon verheerlijkt.

Voorbeeld:

'Ode aan Napoleon' (1806) van Willem Bilderdijk.

(fragmenten)

(1)
Neen, Dichtkunst, 't is te lang gezwegen;
Wat toeft gij? grijp, ô grijp de Luit!
't Heelal zij 't erfdeel van de degen,
De roem is de edelste oorlogsbuit.
Laat de ijdle Faam uit duizend monden
De daden van een' Held verkonden,
Zij schenkt de ware glorie niet:
De onsterflijkheid der aardsche Goden,
En 't ambrozijn hun aangeboden,
Is de adem van 't betoovrend lied.

...

(6)
Napoleon! diens borst kan gloeien;
Zij voelt zich 't recht op heerschappij:
Zij vordert, waar heur zangen vloeien,
Des aardrijks eerbied af als gij.
Hij nader', die haar durv' braveeren!
Hij valt met 's warelds opperheeren
Verpletterd, suizlend, in het stof.
Napoleon! zie daar uw' Dichter!
Die zinge u, schrikbre Rijkenstichter!
Die borst heeft adem voor uw lof.

...

(19)
Napoleon! zie duizend tongen
Uw naam verbreiden over de aard!
Van Oost tot West uw lof gezongen!
Maar zijt gij ook de mijne waard?
Is 't heil der aard uw hoofdbedoelen,
En kunt gij u gelukkig voelen
In 't dienstbaar zijn aan zulk een plan?
Uw hart besliss' dit door uw daden;
Zoo die geen andre zucht verraden,
Welaan, ontfang mijn hulde dan!

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.