Inloggen

literair woordenboek

Poëzie

Dichtkunst:
* poëzie heeft een bepaalde regellengte
* poëzie heeft vaak rijm
* poëzie heeft niet zelden een vast metrum
* poëzie maakt bij voorkeur gebruik van beelden en stijlfiguren
* poëzie heeft in ieder geval haar eigen ritme, mede bepaald door de regellengte
* poëzie is meestal meerduidig: vatbaar voor meerdere zinvolle interpretaties

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.