Inloggen

literair woordenboek

Proza

Schrijfstijl waarbij men niet gebonden is aan de regels van de versleer en die deze regels ook niet kent. Andere vormen van literatuur zijn poëzie en drama (toneel).

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.